Autors:  
  • Mercedes Vidal (Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona)
  • Elena Domene (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • David Saurí (Universitat Autònoma de Barcelona)

Any: 2011

Els autors investiguen el consum d’aigua potable per les piscines privades de la Regió Metropolitana de Barcelona. L’objectiu és saber si aquests equipaments privats consumeixen una aigua que podria ser utilitzada per altres usos més necessaris, especialment en períodes d’escassesa. La conclusió a què arriben és que no és així, ja que les piscines privades de la Regió Metropolitana de Barcelona només consumeixen l’1% del total de l’aigua potable disponible.

Vidal, M., Domene, E., & Saurí, D. (2011). Changing geographies of water‐related consumption: residential swimming pools in suburban Barcelona. Area, 43(1), 67-75. doi: 10.1111/j.1475-4762.2010.00961.x