Autors:  
  • Antonio Rico (Universidad de Alicante)
  • Jorge Olcina (Universidad de Alicante)
  • Carlos Baños (Universidad de Alicante)
  • Xavier Garcia Acosta (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • David Saurí (Universitat Autònoma de Barcelona)

Any: 2019

L’article presenta dades que mostren la disminució del consum d’aigua a la localitat turística de Benidorm, Espanya, entre el 2005 i el 2014, estima la influència de factors com la mida hotelera i la categoria hotelera en aquesta reducció i intenta distingir fins a quin punt aquest descens reflecteix les accions de conservació conscient de la indústria hotelera mitjançant un qüestionari per a tots els 129 hotels de Benidorm.

Rico, A., Olcina, J., Baños, C., Garcia Acosta, X., & Saurí, D. (2019). Declining water consumption in the hotel industry of mass tourism resorts: contrasting evidence for Benidorm, Spain. Current Issues in Tourism, On line: 15 March 2019, 1-14. doi: 10.1080/13683500.2019.1589431