Autors:  
  • Alejandra Marulanda Hernandez (Universidad de Antioquia, Colombia)
  • Marc Martí Costa (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Any: 2019

Una de les principals conseqüències de la gentrificació és el desplaçament de població vulnerable. Alguns autors afirmen que és possible oposar-se a aquest desplaçament mitjançant les accions de protesta de moviments socials, però, les investigacions sobre aquest tema són escasses. En la present investigació es realitza una anàlisi comparativa sobre dos moviments de resistència a les ciutats equatorianes de Quito i Cuenca per tal entendre els processos d’organització i oposició davant diferents tipus de desplaçaments generats per processos de gentrificació en centres històrics patrimonials. En ambdós casos s’evidencia una estructura d’oportunitats favorable per als moviments; fortaleses i debilitats puntuals respecte a la mobilització de recursos i dificultats importants en la construcció d’identitat i marcs interpretatius. Com a conseqüència, aquests moviments resulten efectius per frenar els desplaçaments directes i la cadena de desplaçaments, però incapaços d’evitar la pressió de desplaçament i el desplaçament excloent.

Marulanda Hernandez, A., & Martí Costa, M. (2019). Desafiando la gentrificación. Resistencias a los desplazamientos en los centros históricos de Quito y Cuenca. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales., 23(607), 1-27. doi: 10.1344/sn2019.23.21104