Autors:  
  • Marta García-Sierra (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Carme Miralles-Guasch (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Montserrat Martínez-Melo (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Oriol Marquet (North Carolina State University)

Any: 2018

El present estudi identifica grups de viatgers segons la seva elecció quotidiana de mitjans de transport en el context de la Regió Metropolitana de Barcelona. Els procediments de clusterització s’utilitzen per classificar els viatgers segons la freqüència d’ús dels diferents modes de desplaçament. A continuació, es detallen els segments extrets pel que fa a la ubicació de la seva residència, els trets socioeconòmics, l’accés a un cotxe i altres factors que es relacionen amb les rutines esdevenint hàbits: (baix) ús de la informació del viatge i l’ús desproporcionat dels mitjans de transport preferits.

García-Sierra, M., Miralles-Guasch, C., Martínez-Melo, M., & Marquet, O. (2018). Empirical analysis of travellers’ routine choice of means of transport in Barcelona, Spain. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 55, 365-379. doi: 10.1016/j.trf.2018.02.018