Autors:  
  • Carme Font (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Roc Padró (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Claudio Cattaneo (Masaryk University, Brno)
  • Joan Marull (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Enric Tello (Universitat de Barcelona)
  • Aureli Alabert (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Mercè Farré (Universitat Autònoma de Barcelona)

Any: 2020

En aquest article es proposa un mètode per entendre com els objectius dels diferents agricultors poden contribuir a estructurar els paisatges culturals i com la informació com a estructura que hi ha en els fluxos d’energia dins dels sistemes agrícoles pot ser mesurada. Es parteix d’un estudi de cas històric situat en un paisatge mediterrani a la comarca del Vallès (Catalunya, 1860) i s’aplica un model d’optimització mitjançant un enfocament sociometabòlic que respon a tres diferents estratègies de les explotacions: maximització de la població, minimització de la mà d’obra i maximització dels ingressos.

Font , C., Padró, R., Cattaneo, C., Marull, J., Tello, E., Alabert, A., & Farré, M. (2020). How farmers shape cultural landscapes. Dealing with information in farm systems (Vallès County, Catalonia, 1860). Ecological Indicators, 112(106104), 1-13. doi: 10.1016/j.ecolind.2020.106104