Autors:  
  • Joan Trullén (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Vittorio Galletto (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Any: 2018

L’objectiu d’aquest article és identificar els fonaments econòmics de noves estratègies de creixement inclusiu urbà que siguin capaces de millorar la productivitat i al mateix temps incidir en una millora en els nivells de desigualtat. Es postula la possibilitat d’obtenir rendiments creixents a partir del desenvolupament d’economies externes Marshallianes de naturalesa urbana. I això en un context d’economia oberta a la competència exterior com és el cas de referència estudiat que és Barcelona en el context de la Unió Europea.

Trullén, J., & Galletto, V. (2018). Inclusive growth from an urban perspective: a challenge for the metropolis of the twenty-first century. European Planning Studies, On line: 02 August 2018, 1-18. doi: 10.1080/09654313.2018.1505831