Autors:  
  • Rafael Boix (Universitat de València)
  • Joan Trullén (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Any: 2010

Els autors es pregunten quin factor és més explicatiu de l’efecte I-district (elevada presència d’innovació en els districtes industrials), si el territori o bé l’especialització industrial. La conclusió a què arriben és que l’efecte I-district està més relacionat amb els factors territorials.

Boix, R., & Trullén, J. (2010). Industrial Districts, Innovation and I-district Effect: Territory or Industrial Specialization?. European Planning Studies, 18(10), 1707-1729. doi: 10.1080/09654313.2010.504351