Autors:  
  • Laura Verbrugge (University of Twente)
  • Matthias Buchecker (Swiss Federal Research Institute)
  • Xavier Garcia Acosta (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Sarah Gottwald (Leibniz University Hannover)
  • Stefanie Müller (Swiss Federal Research Institute)
  • Søren Præstholm (University of Copenhagen)
  • Anton Stahl Olafsson (University of Copenhagen)

Any: 2019

A partir de cinc estudis de cas europeus, aquest article compara diferents mètodes i enfocaments per avaluar el sentit del lloc als paisatges fluvials i, posteriorment, aborda la qüestió de com aquests estudis poden informar sobre processos participatius. Els estudis de cas s’estableixen en diversos contextos geogràfics, institucionals i polítics, com ara la planificació i l’avaluació de projectes de restauració fluvial a Suïssa, Dinamarca, Alemanya i Espanya i el seguiment dels efectes de les preses fluvials de nova construcció als Països Baixos. Aquest estudi comparatiu és un primer pas per comprendre l’amplitud d’enfocaments analítics i espacials que es poden utilitzar per avaluar el sentit del lloc en els paisatges fluvials i les seves implicacions per a la planificació i la gestió resilients del paisatge fluvial.

Verbrugge, L., Buchecker, M.., Garcia Acosta, X., Gottwald, S., Müller, S.., Præstholm, S., & Olafsson, A.S.. (2019). Integrating sense of place in planning and management of multifunctional river landscapes: experiences from five European case studies. Sustainability Science, 14(3), 669-680. doi: 10.1007/s11625-019-00686-9