Autors:  
  • Claudio Cattaneo (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Joan Marull (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Enric Tello (Universitat de Barcelona)

Any: 2018

L’article analitza com entre 1956 i 2009 el metabolisme agrari de la Regió Metropolitana de Barcelona (BMR) s’ha fet menys funcional, perdent circularitat en els fluxos de biomassa i en relació amb el seu paisatge. 

Cattaneo, C., Marull, J., & Tello, E. (2018). Landscape Agroecology. The Dysfunctionalities of Industrial Agriculture and the Loss of the Circular Bioeconomy in the Barcelona Region, 1956–2009. Sustainability, 10(12), 4722. doi: 10.3390/su10124722