Autors:  
  • Albert Sales Campos (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Any: 2022

Les polítiques públiques per fer front a l’increment del sensellarisme a Europa s’han caracteritzat per estar dissenyades i executades des de la perspectiva local i per concentrar els esforços en augmentar les places d’allotjament temporal disponibles. Pràcticament a totes les àrees metropolitanes europees, creixen en paral·lel els recursos adreçats a l’atenció a les persones sense llar i el nombre de persones que dormen als carrers.

Dades d’estudis recents realitzats a Barcelona mostren la gran permeabilitat entre les situacions d’exclusió residencial descrites per les categories ETHOS, l’increment de la mobilitat transnacional i metropolitana de les persones excloses de l’habitatge i les dinàmiques supramunicipals de les seves estratègies de supervivència. Aquestes dades conviden a superar el localisme en la definició de la problemàtica i generar una agenda de recerca orientada a la prevenció.

Sales Campos, A. (2022). El localisme en les polítiques contra el sensellarisme. Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades, Vol. 11(Núm. 2: 31-54), doi: 10.33115/udg_bib/pts.v11i2