Autors:  
  • Joan Marull (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Mercè Ferré (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Rafael Boix (Universitat de València)
  • Alan Bernardo Palacio (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Núria Ruiz Forés (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Any: 2019

En aquest article s’analitzen les relacions entre la termodinàmica i les xarxes de ciutats: un augment de la complexitat i la informació organitzada en aquests sistemes urbans condueix a una menor demanda de recursos i menys entropia social, que en general els fa més eficients i estables. L’objectiu d’aquest article és proposar un mètode per mesurar el progrés sostenible de les xarxes de ciutats basat en models estadístics a partir de les bases de dades de l’Eurostat i de les imatges satel·litals de la NASA, i que sigui capaç d’analitzar el desenvolupament urbà a Europa segons diferents escenaris conceptuals.

Marull, J., Ferré, M., Boix, R., Palacio, A.B., & Ruiz Forés, N. (2019). Modelling urban networks sustainable progress. Land Use Policy, 85, 73-91. doi: 10.1016/j.landusepol.2019.03.038