Autors:  
  • David Saurí (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Xavier Garcia Acosta (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Any: 2020

La ciutat de Sant Cugat del Vallès ha obligat a instal·lar sistemes de recollida d’aigua de pluja en noves unitats d’habitatges amb grans jardins, però també ha proporcionat subvencions a les llars per construir aquests sistemes de manera voluntària. Hem realitzat una enquesta a les llars dels dos grups (obligatòria i voluntària) per explorar l’efectivitat d’aquests diferents tipus de polítiques. Veiem moltes similituds entre els dos grups, especialment pel que fa a la satisfacció amb els sistemes i amb els seus beneficis mediambientals i econòmics. La diferència principal ha estat la mida preferida dels dipòsits d’aigua de pluja.

Saurí, D., & Garcia Acosta, X. (2020). Non-conventional resources for the coming drought: the development of rainwater harvesting systems in a Mediterranean suburban area. Water International, On line: 20 Feb 2020, 1-17. doi: 10.1080/02508060.2020.1725957