Autors:  
  • Pere Vall-Casas (School of Architecture, Universitat Internacional de Catalunya,)
  • Marta Benages-Albert (School of Architecture, Universitat Internacional de Catalunya,)
  • Xavier Garcia Acosta (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Alvaro Cuéllar (School of Architecture, Universitat Internacional de Catalunya,)
  • David Pavon (Department of Geography & Institute of the Environment, Universitat de Girona)
  • Anna Ribas (Department of Geography & Institute of the Environment, Universitat de Girona)

Any: 2021

En molts rius urbans, existeix una bretxa entre el creixent ús social i la limitada participació ciutadana en la seva gestió. Aquest treball detalla el disseny, i posada en pràctica, d’un model de procés participatiu destinat a promoure la implicació activa del públic en general en la gestió d’una riera de la Regió Metropolitana de Barcelona. A més, avalua els resultats d’aquest procés pilot per obtenir una sèrie de punts d’aprenentatge. Aquests serveixen com a base teòrica per al disseny de processos participatius que cerquen l’empoderament de la ciutadania en la gestió dels seus espais fluvials.

Vall-Casas, P., Benages-Albert, M., Garcia Acosta, X., Cuéllar, A., Pavon, D., & Ribas, A. (2021). Promoting citizen-based river groups at subbasin scale for multi-level river governance in the Barcelona Metropolitan Region. Local Environment, 0, doi: 10.1080/13549839.2021.1874320