Autors:  
  • Xavier Garcia Acosta (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Marta Benages-Albert (Universitat Internacional de Catalunya)
  • Matthias Buchecker (Swiss Federal Research Institut)
  • Pere Vall-Casas (Universitat Internacional de Catalunya)

Any: 2019

Mitjançant una revisió bibliogràfica, aquest treball identifica i descriu els principals factors de preferència pública per a la rehabilitació dels rius. Comprendre els múltiples factors que informen de la preferència del públic per les accions de rehabilitació pot ajudar els responsables de decisió en anticipar conflictes i perfilar estratègies de gestió de la rehabilitació que puguin millorar l’acceptació de la rehabilitació dels rius, ajudant així a garantir la sostenibilitat d’aquests projectes. Aquests factors es classifiquen en: socioculturals, perceptius i físics. Amb aquestes troballes, desenvolupem un marc conceptual per comprendre com es poden utilitzar aquests factors de preferència i el coneixement sobre ells per augmentar l’acceptació de la rehabilitació dels rius.

Garcia Acosta, X., Benages-Albert, M., Buchecker, M., & Vall-Casas, P. (2019). River rehabilitation: preference factors and public participation implications. Journal of Environmental Planning and Management, On line: 5 November 2019, doi: 10.1080/09640568.2019.1680353