Autors:  
  • Joan Marull (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Joan Pino (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Enric Tello (Universitat de Barcelona)
  • María José Cordobilla (Universitat de Barcelona)

Any: 2010

Aquest article explora les sinergies entre el consum d’energia sociometabòlica i models de paisatge, a partir de la hipòtesi que hi ha una relació complexa i canviant entre l’eficiència de l’ús social de l’energia, els usos del sòl, i el funcionament dels ecosistemes de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Marull, J., Pino, J., Tello, E., & Cordobilla, M.J. (2010). Social metabolism, landscape change and land-use planning in the Barcelona Metropolitan Region. Land Use Policy, 27(2), 497-510. doi: 10.1016/j.landusepol.2009.07.004