Autors:  
  • Aureli Alabert (Department of Mathematics, Autonomous University of Barcelona)
  • Joan Marull (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Albert Ruiz (Department of Mathematics, Autonomous University of Barcelona)
  • Francesc Coll (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Maria Miranda (Department of Mathematics, Autonomous University of Barcelona)
  • Roc Padró (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Any: 2021

L’objectiu d’aquest estudi era utilitzar imatges de satèl·lit de regions metropolitanes per desenvolupar un mètode per predir l’evolució de la llum nocturna (NTL) i dissenyar un model matemàtic d’autòmats cel·lulars per predir escenaris de progrés urbà. Per validar el model amb dades reals, hem utilitzat NTL per al període 1992–2012 de la regió europea NUTS-2 de Catalunya. Els escenaris de superfície il·luminada (com a estimació de l’expansió urbana) es van calcular utilitzant variacions en la intensitat de la llum (com a estimació de l’activitat econòmica). En total, hem aplicat el model a dotze regions metropolitanes europees NUTS-3. El model ens proporciona tres tipus d’informació útil relacionada amb les superfícies urbanes: la principal és una base de superfície urbana NTL, que al seu torn es va utilitzar en processos de calibratge / validació; el segon és una regressió per a la intensitat de NTL i l’activitat econòmica; finalment, hem trobat una bona aproximació a la forma urbana en escenaris de progrés urbà. Atès que NTL està disponible per a tot el món, el model es podria utilitzar per estudiar les dinàmiques d’urbanització de les regions metropolitanes per a les quals, en particular, no hi ha dades socioeconòmiques disponibles a aquesta escala territorial, i fins i tot les megaregions emergents com a unitats econòmiques globals.

Alabert, A., Marull, J., Ruiz, A., Coll, F., Miranda, M., & Padró, R. (2021). Space-time dynamics of urban systems from satellite images of night lighting. Urban progress scenarios for European metropolitan regions. Computers, Environment and Urban Systems, 86(101587), doi: 10.1016/j.compenvurbsys.2020.101587