Autors:  
  • Xavier Garcia Acosta (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Marta García-Sierra (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Elena Domene (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Any: 2020

L’objectiu principal d’aquest estudi és explorar les característiques dels entorns alimentaris locals a la ciutat de Barcelona (Catalunya, Espanya) i analitzar l’existència de desigualtats sociodemogràfiques en l’accés a botigues d’aliments amb o sense subministrament de productes ecològics. A partir d’una base de dades oficial de locals comercials i d’informació addicional, s’han identificat i classificat 7983 botigues d’alimentació, de les quals 471 (5,9%) subministren menjar ecològic. Les correlacions de Spearman’s Rho i Local Indicator of Spatial Association (LISA) s’apliquen per analitzar les relacions globals i locals entre l’accés alimentari i dues variables sociodemogràfiques, és a dir, l’índex d’ingressos de la llar i el percentatge d’habitants estrangers.

Garcia Acosta, X., García-Sierra, M., & Domene, E. (2020). Spatial inequality and its relationship with local food environments: The case of Barcelona. Applied Geography, 115, 1-10. doi: 10.1016/j.apgeog.2019.102140