Autors:  
  • Tarik Serrano Tovar (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Baltasar Peña Suárez (Instituto Tecniológico de Canarias)
  • Ana Musicki (Instituto Tecniológico de Canarias)
  • Juan A. de la Fuente Bencomo (Instituto Tecniológico de Canarias)
  • Violeta Cabello (ICTA-UAB)
  • Mario Giampietro (ICREA)

Any: 2018

L’article presenta una anàlisi del nexe entre aigua-energia-aliments del metabolisme entre societat i naturalesa per al cas d’una cooperativa agrícola i una dessaladora a Gran Canaria.

Serrano Tovar, T., Peña Suárez, B., Musicki, A., de la Fuente Bencomo, J.A., Cabello, V., & Giampietro, M. (2018). Structuring an integrated water-energy-food nexus assessment of a local wind energy desalination system for irrigation. Science of The Total Environment, 689, 945-957. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.06.422