Autors:  
  • Anna Escobedo (Universitat de Barcelona)
  • Lluís Flaquer (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Lara Navarro-Varas (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Any: 2012

L’article presenta una anàlisi comparativa de l’evolució de les polítiques de permisos de paternitat i la custòdia compartida a Espanya i França en l’última dècada. Aquestes dues mesures són àmpliament reconegudes com a eines importants per a la promoció de nous estils de paternitat i per tant d’una major igualtat entre homes i dones a la Unió Europea.

Escobedo, A., Flaquer, L., & Navarro-Varas, L. (2012). The Social Politics of Fatherhood in Spain and France: a Comparative Analysis of Parental Leave and Shared Residence. Ethnologie française, 42(1), 117-126. doi: 10.3917/ethn.121.0117