Més polítiques de barris, un país més just

En aquest article, Marc Martí-Costa, cap de l’àrea de Governança i Polítiques Públiques de l’IERMB, explica novetats i reptes de la nova llei de barris recentment aprovada pel Parlament català. També fa un repàs als programes de barris actualment vigents a Catalunya, en els quals l’IERMB hi està col·laborant activament

Discutint sobre el control de lloguers

En aquest article, Jordi Bosch Meda, director de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, situa els criteris que ha d’incloure la discussió tècnica sobre el control dels lloguers per afavorir el consens

 

Dels plans estratègics locals a les agendes urbanes

En aquest article, Marc Martí-Costa i Cecilia Conde de l’àrea de Governança de l’IERMB, posen en valor l’elaboració d’agendes urbanes i defensen que, si han estat ben treballades, el seu efecte s’hauria de reflectir en els propers pressupostos i plans d’actuació municipal

Quin revulsiu podria suposar per la mobilitat metropolitana la posada en servei de patinets elèctrics d’ús compartit?

Xavier Bach i Núria Pérez repassen, en aquest article, com ha de ser aquest nou servei perquè realment suposi un alternativa més de transport per la ciutadania

Com connectar coneixement i acció per unes polítiques públiques basades en l’evidència

Connectar coneixement i acció no sempre és fàcil. Laia Pineda i Elisa Stinus repassen les 8 habilitats que identifica el Joint Research Centre de la Comissió Europea i com s’apliquen a l’elaboració del Pla d’Infància

Elements estratègics per a la planificació i gestió de la Infraestructura Verda metropolitana de Barcelona

Presentem un decàleg que té com a objectiu potenciar la Infraestructura Verda per frenar la pèrdua de biodiversitat, adaptar les ciutats al canvi climàtic i convertir-les en espais més sostenibles, resilients i saludables per a les persones

Ciclologística, una solució més sostenible per la distribució urbana de mercaderies

En aquest article, Xavi Bach i Samuel Nel·lo de l’àrea de mobilitat de l’IERMB, expliquen el model de ciclologística que ha començat a desenvolupar-se a diversos municipis metropolitans, el context en què ens trobem actualment i alguns dels esculls que encara cal superar.

Per una agenda urbana catalana transformadora

Marc Martí-Costa, cap de l’àrea de Governança de l’IERMB,  reflexiona, en aquest article, sobre la necessitat d’aplicar reformes en profunditat en la regulació, l’administració, l’organització i la planificació territorial per a poder garantir una agenda urbana catalana transformadora

 

L’impacte socioeconòmic de la pandèmia: conèixer en temps d’incertesa

Sergio Porcel, Lara Navarro i Irene Cruz descriuen, en aquest article, l’impacte social de la pandèmia i les eines d’innovació metodològica usades per estimar-la de forma anticipada

 

Exclusió residencial severa i persones migrades

Albert Sales parla, en aquest article, sobre com el mercat de l’habitatge i el mercat de treball son excloents i generadors de condicions de precarietat vital en franges importants de la societat

Influir en l’entorn alimentari per millorar la dieta i la salut de la població

L’accés inadequat a aliments saludables i assequibles en barris de renda baixa es considera un dels motius de les disparitats socials observades en la salut

Una agenda metropolitana per la transformació postcovid

En aquest article, Ricard Gomà, director de l’IERMB, defensa un gir metropolità, que situï la presència determinant de la metròpoli, com a subjecte institucional amb capacitat de desplegar polítiques i d’interactuar en marcs de governança multinivell

  • 1
  • 2
Notícies

Més polítiques de barris, un país més just

En aquest article, Marc Martí-Costa, cap de l’àrea de Governança i Polítiques Públiques de l’IERMB, explica novetats i reptes de la nova llei de barris recentment aprovada pel Parlament català. També fa un repàs als programes de barris actualment vigents a Catalunya, en els quals l’IERMB hi està col·laborant activament

La població metropolitana en risc de pobresa creix en 64.000 persones en pandèmia, situant-se en el percentatge més alt des que es tenen dades

Les dades de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida (EMCV) 2020-2021 confirmen un increment de la desigualtat social i de la pobresa a l’àrea metropolitana de Barcelona a conseqüència de la crisi pandèmica

Empoderament de les dones per a una mobilitat inclusiva

Els primers resultats del projecte europeu Inclusify mostren que l’experiència de viatge de les dones al servei de transport metropolità és positiva, en general, i apunten a la necessitat de donar atenció especial a les viatgeres de línies nocturnes de bus

El 9,14% de la població metropolitana afirma haver estat víctima d’un fet relacionat amb la ciberdelinqüència

Així ho recull l’informe sobre l’estat de la seguretat urbana de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea de Metropolitana de Barcelona (EVAMB) 2022, elaborat per l’IERMB

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí