RESULTATS SINTÈTICS CATALUNYA


X RESULTATS SINTÈTICS CATALUNYA

JULIOL 2007

Els Resultats Sintètics per a Catalunya, amb desagregació per als set àmbits del Pla Territorial, es poden consultar al web de l'Institut d'Estadística de Catalunya:

http://www.idescat.net/cat/societat/qualitat/ecvhp.html

RESULTATS SINTÈTICS BARCELONA. CIUTAT, REGIÓ METROPOLITANA, PROVÍNCIA


X RESULTATS SINTÈTICS BARCELONA. CIUTAT, REGIÓ METROPOLITANA, PROVÍNCIA

Resultats Sintètics per a la ciutat, la regió metropolitana i la província de Barcelona, amb desagregació territorial per corones metropolitanes.


   Descarregar document   

RESULTATS SINTÈTICS ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA


X RESULTATS SINTÈTICS ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

MARÇ 2008

Resultats Sintètics per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb desagregació territorial en diversos sistemes urbans: municipi de Barcelona, Rondes-Llobregat, Delta Llobregat, Ordal-Llobregat, Vallès-Collserola i Rondes-Besòs   Descarregar document