Acció col·lectiva i eines de participació metropolitanes

Any de realizació: 2019
Equip: Marc Martí, Pau Grau, Francesc Coll
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

En aquesta recerca ens centrem en analitzar la demanda participativa per part de diferents organitzacions socials a partir de dos casos d’estudi en assumptes de fort component metropolità: la demanda del 30% d’HPO en sòl urbà i la gestió directa del l’aigua. Els objectius específics de l’estudi són els següents:

  • Identificar els mecanismes representatius i participatius, tant a nivell local com en l’àmbit metropolità, que han fet ús les organitzacions socials per tal de modificar les polítiques públiques existents.
  • Analitzar la dimensió metropolitana i el rol de l’AMB en el procés de mobilització social, així com de la problemàtica i de les polítiques concernides.
  • Avaluar els canvis introduïts per part de les organitzacions socials en els respectius subsistemes de polítiques públiques des d’una perspectiva multinivell.

Descarregar document complet