Les activitats extraescolars als instituts públics de Barcelona

Any de realizació: 2020
Equip: Andreu Termes
Institució: Ajuntament de Barcelona

El dret a l’educació de tots els infants, joves i adolescents ha esdevingut central en l’agenda mediàtica i política. En aquest informe s’analitza un dispositiu constitutiu del dret a l’educació: l’oferta d’activitats extraescolars, fora d’horari lectiu, als instituts públics de la ciutat de Barcelona. Els resultats del projecte posen de relleu la riquesa i la diversitat de l’oferta de les activitats extraescolars a la ciutat, però també la seva desigual distribució segons els grups socials i els territoris en el que els instituts s’ubiquen, així com el seu elevat cost econòmic (i, per tant, inaccessibilitat per a moltes famílies). Finalment, el projecte també alerta de la descoordinació territorial entre diferents actors (socials, de mercat i administració) a l’hora de planificar les activitats extraescolars.