Actualització de les bases de dades econòmiques i elaboració del Flaix econòmic

Any de realizació: 2018
Equip: Vittorio Galletto, Marc Fíguls, Sandra Aguilera
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest treball és, per una banda, recollir les dades i els indicadors més importants en relació a la realitat social, econòmica i territorial de l’àmbit metropolità de Barcelona. D’altra banda, també té com a objectiu consolidar la publicació del “Flaix econòmic” amb periodicitat trimestral com a primer producte de l’Observatori Econòmic Metropolità de l’Àrea de desenvolupament econòmic i social de l’AMB.

En aquest enllaç trobareu la publicació Flaix econòmic.