Anàlisi de la innovació ambiental local: caracterització i polítiques de suport

Any de realizació: 2017
Equip: Vittorio Galletto (coord.), Miquel-Lluís Correa, Sandra Aguilera, Marc Fíguls, Francesc Coll, Jordi Llobet
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi, en una primera fase, és mesurar la capacitat d’innovació en tecnologies ambientals a l’àmbit metropolità i funcional de Barcelona a partir d’un conjunt d’indicadors construïts sobre bases de dades de patents europees. L’anàlisi de les innovacions en les tecnologies ambientals registrades al territori metropolità de Barcelona es complementa amb una comparativa a nivell europeu de les principals regions innovadores, per realitzar un exercici de benchmarking tecnològic.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi.