Anàlisi de la situació actual del transport a la Regió Metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 1991
Equip: Anna Matas i Pere Riera (dirs.)
Institució: Ministeri d'Obres Públiques i Transport