Anàlisi de les bases fiscals dels 36 municipis de l’AMB

Any de realizació: 2017
Equip: Vittorio Galletto, Sandra Aguilera, Marc Figuls
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu de l’actuació és analitzar detalladament la situació de les variables fiscals relacionades amb els béns immobles situats als municipis que integren l’AMB a partir de recollir la informació de les ponències de valors cadastrals per cada municipi.

En el següents enllaços us podeu descarregar els dos informes realitzats:

Impacte sobre el tribut metropolità de la revisió dels valors cadastrals (2017) del municipi de Barcelona

Estudi de les bases fiscals de l’impost metropolità als municipis de l’AMB