Anàlisi de l’estat de les relacions veïnals i de convivència. Informe ECAMB 2018

Any de realizació: 2019
Equip: Carlos González, Marta Murrià.
Treball de camp: Elisabet Queralt
Estadística: Núria Ruiz

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objecte d’estudi de l’ECAMB són pràctiques relacionals quotidianes. L’enquesta vol aportar informació i ajudar a establir si els contextos locals de convivència ofereixen oportunitats i un marc prou acollidor com per a què les persones puguin satisfer les seves necessitats de sociabilitat. Per tal de respondre a aquesta finalitat, es plantegen els objectius d’anàlisi següents:

  • Convivència als edificis: experiència residencial metropolitana, organització espacial de la població en proximitat, sociabilitats residencials i conflictes en l’àmbit residencial i la seva gestió.
  • Convivència als barris: el barri com espai de sociabilitat, relacions familiars i d’amistat al barri, expectatives de comportament col·lectiu i conflictes quotidians i la seva gestió.
  • Límits a la sociabilitat local: processos de diferenciació social, relacions de discriminació als barris, suport afectiu i solitud social.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’informe.