Anàlisi de l’impacte socioeconòmic i territorial de la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona

Any de realizació: 2022
Equip: Autors/es: Joan Checa Rius, David Andres Argomedo i Núria Pérez Sans,
Àrea de Mobilitat; Laura Calvet Mir i Elena Domene Gómez,
Àrea de Sostenibilitat Urbana Suport estadístic i cartogràfic: Maria Pruna Bassa, Adrián Vandellós Hita, Marc Vila Recio, Paolo Chevalier i Francesc Coll Pujol

Institució: Ajuntament de Barcelona

L’objectiu central del treball és la valoració de l’impacte socioeconòmic de la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona (ZBE), estudiant en detall la relació existent entre la desigualtat econòmica i la mobilitat, concretament l’impacte de la ZBE en la mobilitat en dia feiner segons renda i territori de residència. Així mateix, s’inclou també la valoració de les mesures compensatòries i d’adaptació progressiva a la mesura.