Anàlisi del teixit productiu als barris del districte sisè de Sabadell

Any de realizació: 2009 - 2010
Equip: Carles Donat (coord.), Maria Costa, Daniel Illa, Francesc Coll, Mireia Llaberia
Institució: Ajuntament de Sabadell

L’objectiu de l’estudi és l’obtenció d’una radiografia socioeconòmica de la situació dels barris del districte sisè de Sabadell, així com del polígon d’activitats de Gràcia, tot posant especial èmfasi en l’estructura empresarial i l’ocupació.