Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla Local d’Habitatge de Barcelona.

Any de realizació: 2008
Equip: Carles Donat (coord.)
Institució: Ayuntamiento de Barcelona

Aquest estudi es planteja realitzar l’anàlisi i la diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona com a primer apartat a tractar en l’elaboració del Pla Local d’Habitatge de Barcelona.