Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2008
Equip: Carles Donat (coord.)
Institució: Consorci Metropolità de l'Habitatge

Aquest estudi es planteja realitzar l’anàlisi i la diagnosi de la situació de l’habitatge a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i està estructurat en tres grans blocs:

A. Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població
B. Anàlisi del mercat de l’habitatge
C. Anàlisi del parc d’habitatges i diagnosi de dèficits