Anàlisi i orientacions per la millora de la participació en els Districtes de Barcelona

Any de realizació: 2018
Equip: Marc Martí (coord.), Roger Barres
Institució: Ajuntament de Barcelona

Aquest estudi es proposa dos objectius principals:

  1. Analitzar, sistematitzar, clarificar i ordenar les avaluacions i recomanacions respecte al funcionament actual dels òrgans i processos de participació als districtes
  2. Elaborar una proposta de modificació dels òrgans de participació dels districtes per a la seva inclusió en el Reglament de Participació Ciutadana.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi.