Anàlisi del risc viari en la mobilitat a Barcelona des d’una perspectiva de gènere

Any de realizació: 2020
Equip: Carlos González, Marta Murrià, Núria Pérez, Maite Pérez
Institució: Ajuntament de Barcelona

[Descarregar informe]