Anàlisi sobre la situació de les reserves de mercat per a centres especials de treball i empreses d’inserció

Any de realizació: 2019
Equip: Marc Martí (coord.), Carlos Ángel Ordás García
Institució: Taula del Tercer Sector Social de Catalunya

Aquest document dóna resposta a un encàrrec de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya tot analitzant com s’ha desenvolupat la contractació reservada en els principals municipis de Catalunya, a fi d’aportar respostes sobre com s’està produint aquest procés de canvi en la contractació reservada.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’informe.