Assistència tècnica per a l’estudi de la situació i necessitats dels polígons industrials de les comarques de Girona

Any de realizació: 2008
Equip: Carles Donat (coord.)
Institució: Diputació de Girona

L’objectiu principal d’aquest estudi és proporcionar assistència tècnica per a l’elaboració d’un estudi sobre la situació i les necessitats dels polígons industrials de les comarques de Girona