Avaluació de la tarifació social a les escoles bressol municipals de Barcelona

Any de realizació: 2021
Equip: Lara Navarro-Varas i Sergio Porcel. Àrea de Cohesió Social i Urbana de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Institució: Ajuntament de Barcelona

L’objectiu de l’estudi és quantificar l’impacte de la tarifació social a les Escoles Bressol Municipals en clau d’equitat social. En la mesura que el cost d’accés constitueix un dels factors explicatius de l’ús desigual de l’educació primerenca per part de les famílies, es tracta d’analitzar si l’adequació de les quotes als ingressos de les famílies usuàries possibiliten un públic més heterogeni i més representatiu de la composició social de la ciutat. L’informe conclou que la tarifació social ha assolit l’objectiu plantejat quant a reduir les barreres d’accés i atraure un major nombre de famílies de rendes baixes i focalitzar un servei encara escàs en aquells infants que més el necessiten, alhora que mantenir una representació socialment diversa.

Descarregueu:

L’informe Avaluació de la tarifació social a les escoles bressol municipals de Barcelona: una anàlisi en clau d’equitat social