Avaluació de l’impacte de les aglomeracions d’activitat econòmica (clústers i districtes industrials) en la capacitat innovadora local

Any de realizació: 2018
Equip: Vittorio Galletto (dir.), Sandra Aguilera, Francesc Coll, Jordi Llobet
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

El objectiu d’aquesta recerca és analitzar la capacitat innovadora territorial dels sistemes productius locals. Es vol comprovar si diferents característiques dels sistemes productius en què les empreses operen tenen influència sobre la seva capacitat innovadora.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’informe.