Avaluació inicial del Pla d’Acció OGP Catalunya

Any de realizació: 2021
Equip: Autors/es: Marc Martí-Costa (direcció) i Roger Barres. Àrea de Governança de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Institució: Generalitat de Catalunya

L’estudi fa una avaluació inicial del procés de co-creació del #PlaAccioOGP de dades obertes, en què les administracions catalanes es compromoten a dur a terme cinc actuacions concretes, els propers dos anys, per tal d’avançar cap a un govern obert. L’informe s’ha realitzat amb una mirada que ens permeti
aprendre de l’experiència de la planificació co-creada, així com millorar l’efectivitat dels compromisos i assegurar la sostenibilitat de la coordinació i cooperació dels actors en la fase posterior d’implementació del Pla d’Acció.

Descarregueu:

L’informe Avaluació inicial del Pla d’Acció OGP Catalunya