Barcelona. Projecte d’Investigació sobre les Ciutats Internacionals no Capitals d’Europa

Any de realizació: 1989
Equip: Oriol Nel.lo (dir.)
Institució: Proyecto NICE. New International Cities European.