Bases per a la diagnosi sobre l’activitat econòmica a l’àrea metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2019
Equip: Vittorio Galletto, Sandra Aguilera, Marc Figuls
Tècnic de suport informàtic: Jordi Llobet.

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu de l’estudi és disposar d’una diagnosi sobre els elements econòmics de base territorial
més rellevants a l’àrea metropolitana de Barcelona. Per això s’analitzen, no només aspectes més
directament relacionats amb l’economia metropolitana, sinó que també es consideren grans
tendències que afecten, en general, les regions metropolitanes i, més específicament, a les grans
regions metropolitanes europees.

En els següents enllaços us podeu descarregar l’informes relatiu a aquest projecte: