Condicions de vida de la població jove a Barcelona: aspectes socioeconòmics i la qüestió de l’habitatge, 2016-17

Any de realizació: 2018
Equip: Fernando Antón-Alonso, Sergio Porcel, Maria Pruna
Institució: Ajuntament de Barcelona

L’informe tracta de donar resposta a les següents preguntes: quins són els riscos de pobresa i exclusió de la població jove barcelonina? Quina ha estat la seva evolució recent? També a la ciutat de Barcelona la població jove ha estat la principal perjudicada per la crisi i la que més triga a recuperar-se en el període post-crisi? Quina és la situació del jovent barceloní des d’una perspectiva metropolitana? Quin és el nivell de desigualtat econòmica existent entre la població jove barcelonina? Quina és la relació del jovent de la ciutat amb l’habitatge en termes d’accessibilitat i quin n’és l’impacte sobre les condicions de vida i la desigualtat?

En aquest enllaç us podeu descarregar l’informe.