Coneixement de les pautes de mobilitat: Big Data vs enquestes. Anàlisi comparada

Any de realizació: 2015-2016
Equip: Maite Pérez, Manel Pons
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu principal d’aquest estudi és realitzar una anàlisi crítica dels resultats que ara per ara es poden obtenir amb les eines Big Data com l’”Smart Steps” de Telefónica, comparant-los amb els que s’obtenen de les enquestes tradicionals de mobilitat.Concretament, saber què poden aportar de nou, què no contemplen, i quina correlació hi ha entre ambdós mètodes d’investigació.