Consultoria i assistència tècnica per a la revisió del POUM de Calafell

Any de realizació: 2008
Equip: Laia Oliver-Frauca, Maite Pérez, Carles Donat (coords.)
Institució: Ajuntament de Calafell

La finalitat d’aquest projecte és la realització de la Memòria Social i Pla d’Habitatge; la Diagnosi de Mobilitat i Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada; i l’Agenda i Avaluació Econòmica i Financera, relatius a la revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Calafell.