Contaminació atmosfèrica i acústica a les proximitats de la xarxa viària metropolitana: incidència sobre la població resident

Any de realizació: 2016
Equip: Joan Marull i Maite Pérez (dirs.), Elena Domene (coord.), Marta García, Francesc Coll, Manel Pons, Ramon Puig, Marc Vila
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és conèixer en detall (a nivell municipal; o barris, quan sigui possible) la incidència que té el trànsit que discorre per la xarxa viària metropolitana (alta capacitat, secundària i local) en la qualitat ambiental, particularment en termes de contaminació atmosfèrica i acústica.