Cost de la vida i risc de pobresa a les comunitats autónomes, àrees metropolitanes i ciutats espanyoles (2018)

Any de realizació: 2021
Equip: Àlex Costa (Ajuntament de Barcelona), Vittorio Galletto (IERMB), Jaume Garcia (UPF), Josep Lluís Raymond (UAB) i Daniel Sánchez-Serra (OCDE)
Institució:

El cost de la vida varia entre territoris i aquesta variació és significativa, des d’un punt de vista estadístic, i rellevant per a l’anàlisi econòmica. Sintèticament es pot dir que un euro no “val” (és a dir, no permet comprar) el mateix en una ciutat capital de país (i a la seva regió) que en una altra ciutat (i a la seva regió) de menor rang en la jerarquia urbana del mateix país (per exemple, Madrid respecte Múrcia), però tampoc dins la mateixa regió, en la ciutat central respecte a la resta de municipis de la seva pròpia àrea metropolitana (Barcelona respecte la resta de la seva àrea metropolitana). Aquest estudi demostra la necessitat de tenir en compte el diferent nivell de preus de cada territori per a comparar la renda familiar i el risc de pobresa entre ciutats i CCAA, de forma ajustada. Ho fa amb una metodologia innovadora que estima el cost de la vida per a diferents nivells geogràfics, per primer cop, per àrees metropolitanes (concretament, Àrees Urbanes Funcionals segons definició Eurostat/OCDE) i ciutats, a Espanya.

Descarregueu:

L’informe Cost de la vida i risc de pobresa a les comunitats autónomes, àrees metropolitanes i ciutats espanyoles (2018)