Creixement inclusiu urbà. La metròpoli de Barcelona en la sortida de la crisi: reforçant el model de creixement inclusiu

Any de realizació: 2018
Equip: Joan Trullén (dir.), Rosa Garcia-Hernández, Marc Fíguls, Vittorio Galletto, Manel Pons
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquesta actuació és l’estudi de les bases analítiques i estadístiques que permetin orientar noves polítiques de creixement inclusiu urbà, potenciant la col·laboració amb el grup de recerca en economia urbana de la UAB que ve treballant sobre la realitat metropolitana.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’informe.