Dades socioeconòmiques i de mobilitat a l’àrea metropolitana de Barcelona. Informe 2017

Any de realizació: 2017-2018
Equip: Maite Pérez (coord.)
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu principal d’aquest estudi és oferir informació bàsica i homogènia sobre la mobilitat i la xarxa de transports a l’àrea metropolitana de Barcelona (o l’àmbit més proper del què es tinguin informació), juntament amb informació sobre les principals variables macroeconòmiques i socials. També s’incorporen indicadors comparables d’altres àrees metropolitanes.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’informe anual.

En aquests enllaços (1T  2T  3T ) us podeu descarregar els informes trimestrals.