Dades socioeconòmiques i de mobilitat a l’àrea metropolitana de Barcelona. Informes trimestrals 2020

Any de realizació: 2020
Equip: Àrea de mobilitat de l'IERMB
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu principal d’aquests estudis és oferir informació bàsica i homogènia sobre la mobilitat i la xarxa de transports a l’àrea metropolitana de Barcelona (o l’àmbit més proper del què es tinguin informació), juntament amb informació sobre les principals variables macroeconòmiques i socials.

En aquests enllaços (1T, T2, T3 ) us podeu descarregar els informes trimestrals.