Desigualtats socials i urbanes a Terrassa: Diagnosi de la cohesió social de la ciutat

Any de realizació: 2018
Equip: Marc Martí-Costa, Helena Cruz, Sergio Porcel
Institució: Ajuntament de Terrassa

L’objectiu d’aquest treball és analitzar l’estructuració socioresidencial i l’evolució de la cohesió social urbana a Terrassa.